Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce
http://mok.kobylka.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne
27232
Redakcja biuletynu
1875
Rejestr zmian
1802
Statystyka
1497
Statut: Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce
1420
Osoby:
933
Stanowiska
871
Regulaminy: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce
847
Sprawozdania roczne: Sprawozdanie roczne za rok 2018
20