Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce
http://mok.kobylka.bipstrona.pl

Redakcja biuletynu

Agnieszka Nemska

Redaktor BIP

Adres e-mail agnieszka.nemska@kobylka.pl

Łukasz Płachy

Redaktor BIP

Adres e-mail lukasz.plachy@mok.kobylka.pl